Ford transit

Ford Transit Mid

Giá công bố : 891.000.000 VND

Giá bán: 830.000.000 VND

FORD TRANSIT LUXURY

Giá công bố : 939.000.000 VND

Giá bán: 890.000.000 VND