Ford transit

FORD TRANSIT LUXURY

Giá công bố : 939.000.000 VND

Giá bán: 890.000.000 VND

Ford Transit Mid

Giá công bố : 872.000.000 VND

Giá bán: 835.000.000 VND