Sản phẩm

Ford Ranger Wildtrak 2016

Giá công bố : 918.000.000 VND

Giá bán: 918.000.000 VND

Ford Ecosport 1.5L Titanium

Giá công bố : 658.000.000 VND

Giá bán: 630.000.000 VND

Ford Ranger XLS 4×2 MT

Giá công bố : 659.000.000 VND

Giá bán: 654.000.000 VND

Ford Fiesta 1.5L AT Sport 5 cửa

Giá công bố : 584.000.000 VND

Giá bán: 554.000.000 VND

Ford Ranger XLS 4×2 AT

Giá công bố : 685.000.000 VND

Giá bán: 675.000.000 VND

Ford Ranger XL 4×4 MT

Giá công bố : 619.000.000 VND

Giá bán: 600.000.000 VND

Ford Ranger Wildtrak 4×2 AT

Giá công bố : 830.000.000 VND

Giá bán: 830.000.000 VND

Ford Transit Mid

Giá công bố : 872.000.000 VND

Giá bán: 835.000.000 VND

Ford Fiesta 1.5L AT Trend 5 cửa

Giá công bố : 579.000.000 VND

Giá bán: 550.000.000 VND

Ford Focus 1.5L Ecoboost 5 cửa

Giá công bố : 848.000.000 VND

Giá bán: 800.000.000 VND

Ford Ecosport 1.5L Trend MT

Giá công bố : 585.000.000 VND

Giá bán: 550.000.000 VND

Ford fiesta sedan 4 cửa AT

Giá công bố : 579.000.000 VND

Giá bán: 530.000.000 VND